Posty

Dwie szkoły tworzenia muzyki

Kto śpiewa dwa razy się modli, a kto śpiewa dobrze modli się potrójnie

Kina Studyjne

Mały przewodnik po muzyce klasycznej