poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Kultura w sztucznym świetle

Nastały czasy, gdy żyjemy w zawieszeniu. Pandemia przeorganizowała nasze przyzwyczajenia
i rytualną codzienność. Obecnie doświadczamy wolności, ale ze znamionami w postaci maseczek, płynów dezynfekcyjnych,  wzrostu zachorowań. W działalności naszego Radia Pryzmat również odczuliśmy zmianę, którą ułatwiliśmy sobie i Wam nagrywając audycje muzyczne w domach. Takie doświadczenia mają także nasi goście, którzy swoje poczynania w czasie kwarantanny i #zostańwdomu dokumentowali w mediach społecznościowych.

Jak wiadomo artyści na długi czas musieli pożegnać się z pracą na przykład na scenie. Taka sytuacja zmobilizowała teatry do tworzenia sztuk online. Krakowski Teatr Stary, Teatr im. Juliusza Słowackiego, liczne muzea – to tylko przykłady, które jako wydawca audycji kulturalnej obserwowałam przez wiele miesięcy.