Jednostka Strzelecka 2077 Kraków

Każdy może zostać do nas przyjęty, lecz nie każdy może wśród nas pozostać. – Marszałek Józef Piłsudski o przynależności do ZS Strzelec”

Jednostka Strzelecka 2077 Kraków powstała na przełomie lat 2019/20. Mimo krótkiego stażu organizacja prężnie się rozwija, działając na terenie naszego miasta. Została utworzona przez pasjonatów chcących przekazywać swoje poczucie służby oraz wiedzę z zakresu wojskowości, czy szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Ta proobronna organizacja młodzieżowa ma na celu krzewienie wartości patriotycznych, kształtując tym samym wzorową postawę obywatelską, jak i rozwój pasji oraz zainteresowań wśród swoich członków. Krakowscy strzelcy czynnie biorą udział w wielu uroczystościach państwowych, co pozwala na zachowanie unikatowego charakteru formacji. Dzięki profesjonalnej kadrze instruktorskiej, której duża część jest byłymi lub obecnymi żołnierzami, czy funkcjonariuszami różnych formacji mundurowych, prowadzone przez nich zbiórki i szkolenia stoją na bardzo wysokim poziomie. To wszystko składa się na doskonałe środowisko do rozwoju młodego człowieka, zarówno pod względem wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości, jak i sprawności fizycznej, nie pomijając przy tym wychowania w duchu patriotyzmu i tradycji. Jednostkę Strzelecką 2077 można rozpoznać po charakterystycznym symbolu smoka, który jak sami wielokrotnie powtarzają, określa ich tożsamość, pokazując przy tym mocne przywiązanie do Krakowa.

https://www.facebook.com/sjs2077/photos/pcb.659044655668351/659044305668386/


Historia

Historia Związku Strzeleckiego jest dość burzliwa. Organizacja powstała w 1910 roku z inicjatywy marszałka Józefa Piłsudskiego. Był on podstawą służącą do budowy struktur wojskowych Legionów Polskich. W okresie międzywojennym związek funkcjonował jako organizacja społeczno-wychowawcza zajmująca się szkoleniem młodzieży z zakresu wychowania fizycznego oraz przysposobienia obronnego. Po II Wojnie Światowej, w okresie rządu komunistów w Polsce organizacja musiała zakończyć swoją działalność, ale już w 1989 roku nastąpiła jej reaktywacja i Związek Strzelecki powrócił na karty historii. Współczesna formacja bezpośrednio nawiązuje do działalności i tradycji organizacji przedwojennej.

Szkolenia

Krakowska Jednostka Strzelecka przede wszystkim stawia na rozwój. Z tego powodu bardzo dużo uwagi skupia na prowadzeniu różnego rodzaju szkoleń, na przykład z zakresu strzelectwa, pierwszej pomocy, czy przy użyciu sprzętu linowego. Wartym podkreślenia jest fakt, że udział w niektórych takich wydarzeniach mogą wziąć również osoby spoza organizacji, co przyczynia się do zwiększania społecznej świadomości wśród obywateli. Jak sami podkreślają, nie chodzi im o ilość, a o jakość, więc dzięki małym grupom szkoleniowym instruktorzy są w stanie skupić się na każdym z uczestników z osobna. Sam zakres szkoleń, jak i strzeleckich zbiórek jest bardzo zróżnicowany, a kadra oprócz przekazywania rzetelnej wiedzy i umiejętności, obala różne mity, czy to związane z medycyną pola walki, czy z bronią. Doskonałym przykładem będzie twierdzenie, jakoby „każda broń raz do roku miała strzelać sama z siebie”, które to jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym Rzecznik Prasowy Jednostki, sekcyjny ZS Hubert Cora oraz Szef Pionu Taktyki i Wyszkolenia Strzeleckiego, tym samym jeden z instruktorów Jednostki Strzeleckiej opowiadają o tym dużo więcej.Współcześnie Strzelcy w całym kraju liczą blisko 5000 osób, a warto zaznaczyć, że liczba ta cały czas rośnie. Coraz więcej młodych ludzi bez względu na płeć pragnie rozwijać się w tym kierunku, a organizacja ta im to umożliwia. Formacja bazuje głównie na wykorzystywaniu wiedzy i talentów swoich członków, dzięki czemu są oni zaangażowani w działalność na rzecz Jednostki Strzeleckiej, co z kolei daje możliwość zdobywania przez Strzelców obszernej wiedzy i pozwala na aktywność w różnych dziedzinach. Dzięki nabywanym w organizacji umiejętnościom Strzelcy w przyszłości mają możliwość podjęcia czynnej służby we wszelkiego rodzaju formacjach mundurowych, takich jak wojsko, czy policja.

W Jednostce Strzeleckiej nawiązuje się przyjaźnie na całe życie. Krakowscy Strzelcy współpracują z wieloma innymi organizacjami, utrzymując bardzo bliskie kontakty z innymi Jednostkami Strzeleckimi, zarówno z Polski, jak i z zagranicznymi odpowiednikami tej formacji. Dzięki temu Strzelec daje możliwość poznania bardzo wielu, nowych ludzi, którzy są takimi samymi pasjonatami. Nawiązują relacje z klasami mundurowymi, a ich uczniom również starają się przekazać praktyczną wiedzę i umiejętności. Oprócz tego są bardzo zaangażowani we wszelkiego rodzaju zbiórki charytatywne jak np. zbieranie jedzenia i zabawek dla zwierząt ze schroniska. Jednostka Strzelecka 2077 Kraków bardzo zaangażowała się w pomoc Ukrainie w tych trudnych dla niej czasach poprzez przekazanie dużej ilości oporządzenia taktycznego i ochronnego.

https://www.facebook.com/sjs2077/photos/585906212982196 
Jednostka Strzelecka 2077 Kraków poprzez pasje i zaangażowanie swoich członków daje Strzelcom nie tylko wiedzę i umiejętności, ale i drugi dom. Młodzi ludzie bardzo dużo czasu spędzają wśród swoich kolegów, robiąc to, co sprawia im największą radość. Wartości i wiedza przekazywane przez Jednostkę są bardzo ważne dla młodego pokolenia, gdyż kształtują ich tożsamość i są podstawą rozwoju. Niektórzy nadal uważają, że działalność Strzelecka to zwykła zabawa w wojsko, ale Strzelcy już wielokrotnie udowodnili, że jest to zupełnie coś innego. Ich przepełnione pasją życie sprawia, że po dołączeniu do Jednostki nic już nie jest takie samo.

Sabina Janusz